Gröt.JPG

När det kommer till kost så har jag valt att koppla ihop det med min kunskap kring beteendeförändringar och jobbar alltid för att göra hållbara förändringar som funkar för just dig. Vi skräddarsyr ett upplägg och utgår mer kring känslor, tankar och beteenden än strikta kostscheman. Använder mig många gånger av metoder inom "mindful eating" för att skapa insikter och förståelse kring våra ätbeteenden. Jag bidrar med coaching och rådger kring dina kostval för att hitta en långsiktig hållbarhet utan dieter. Jag är av filosofin att det sätt du använder för att förändrar något på är också det sätt du bör kunna vidmakthålla för att lyckas på lång sikt. 

"Most people have no idea how good their body is designed to feel" 

- Kevin Trudeau