_MG_7909.jpg

Jag erbjuder olika typer av föreläsningar inom träning/kost/motivation/hållbar hälsa. Håller även i kortare eller längre workshops inom strategiskt hälsoarbete för ett hållbart arbetsliv. Är utbildad inom coachingen med en fördjupning i de kognitiva medtoderna ACT (acceptance commitment therapy) och emotionell intelligens som är viktiga verktyg  för stresshantering och andra beteendeförändringar. Jag har universitetspoäng i ämnet organisatorisk och social arbetsmiljö/hållbart arbetsliv samt att jag läst kurser inom ledarskap och hälsoekonomi. 

"Förändring sker i små steg, när insikten finns. Insikten kommer med reflektion. Ge dig tid att reflektera kring ditt "varför" innan du startar en förändring!”