Your mind, body & soul.

CReative Training by Camilla Rahm erbjuder tjänster inom hållbar hälsa. Olika typer av livsstilsförändringar, stresshantering, strategiskt hälsoarbete mot ett hållbart arbetsliv och fysisk aktivitet som skapar välmående, på individ eller gruppnivå. Mina uppdragsgivare är både företag och privatpersoner som vill skapa en hållbar och långsiktig förändring. Fokus i mitt arbete är att genom reflektion och insikter arbeta mot värderade mål som leder mot en förbättrad hälsa på arbetsplatsen eller i livet. Vi skräddarsyr alltid arbetet utefter dina/era mål och önskat resultat.


Kommande Aktiviteter